Menu Content/Inhalt

 

logo_facebook.jpg

 

Initiative for an International Renewable Energy Agency


Energy Autonomy
Energy Autonomy.
The Economic, Social and Technological Case for Renewable Energy. Earthscan/James & James, December 2006.

Feed-In Tariffs - Boosting Energy for our Future
Feed-In Tariffs - Boosting Energy for our Future. A guide to one of the world's best environmental policies. World Future Council brochure, June 2007.

 

Uncategorised

Hermann-Scheer-Foundation

Wielandstr. 17
D 10629 Berlin
Tel.: 030 / 343 955 51
eMail: info[at]hermann-scheer-stiftung.de

www.hermann-scheer-stiftung.de

 
     
     

 

   
     
     
     
     
   


   
 
 


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hermann Scheer

Hermann-Scheer-Foundation 
Wielandstr. 17
D 10629 Berlin
Tel.: 030 / 343 955 51
eMail: info[at]hermann-scheer-stiftung.de

www.hermann-scheer-stiftung.de

 

Disclaimer

1. Content
The author reserves the right not to be responsible for the topicality, correctness, completeness or quality of the information provided. Liability claims regarding damage caused by the use of any information provided, including any kind of information which is incomplete or incorrect, will therefore be rejected.

All offers are not-binding and without obligation. Parts of the pages or the complete publication including all offers and information might be extended, changed or partly or completely deleted by the author without separate announcement.

2. Referrals and links
The author is not responsible for any contents linked or referred to from his pages - unless he has full knowledge of illegal contents and would be able to prevent the visitors of his site from viewing those pages. If any damage occurs by the use of information presented there, only the author of the respective pages might be liable, not the one who has linked to these pages. Furthermore the author is not liable for any postings or messages published by users of discussion boards, guestbooks or mailinglists provided on his page.

3. Copyright
The author intended not to use any copyrighted material for the publication or, if not possible, to indicate the copyright of the respective object.

The copyright for any material created by the author is reserved. Any duplication or use of objects such as diagrams, sounds or texts in other electronic or printed publications is not permitted without the author's agreement.

4. Privacy policy
If the opportunity for the input of personal or business data (email addresses, name, addresses) is given, the input of these data takes place voluntarily.

5. Legal validity of this disclaimer
This disclaimer is to be regarded as part of the internet publication which you were referred from. If sections or individual terms of this statement are not legal or correct, the content or validity of the other parts remain uninfluenced by this fact.

 

 

EnergiautonomiPublished in September 2006, Forlaget Hovedland, 252 pages, ISBN 87-7739-864-5

En ny politik for vedvarende energi

 

Sol eller atom - det er det 21. ärhundredes overordnede konflikt. Overgangen til vedvarende energi er, fremhæver Hermann Scheer, et kapløb med tiden af flere årsager. Det haster både økonomisk, økologisk og socialt. At få verdensøkonomien gjort uafhængig af atomar og fossil energi sker ikke af sig selv eller ved et trylleslag - det, det handler om er at finde det arkimediske punkt Energieautonomi - og derfra sætte en verdensomfattende dynamik i gang: politisk, teknologisk og økonomisk.

Sådan indleder den tyske parlamentariker og forfatter Hermann Scheer bogen om energiautonomi. "Allerede nu er prognosen sikret," skriver Scheer: "En dag vil den vedvarende energi være den eneste, som menneskene kein opfylde deres behov for energi med." Når Tyskland i dag er den førende nation på området, skyldes det foruden de historiske og åndelige forudsætninger ikke mindst Hermann Scheers vedholdende påvisning af, at der skal politisk vilje til at gennemføre den störe forandring, det kræver at gå fra fossile brændsler til vedvarende energi.

Sammenhængen mellem teknik, energi og politik fylder meget i Scheers fremstilling - både historisk og aktuelt. Han viser, hvordan de gamle energiselskaber følger traditionen for at misinformere offentligheden - alene for at bevare deres monopoler. På den ene side agiterer de for det frie marked og blæser til kamp mod subventioner og erhvervsstøtte. På den anden side modtager de gigantiske tilskud, hvormed de befæster deres monopolstillinger.

Omstillingen og overgangen til en solar verdensekønomi kan ikke sikres gennem markedskræfterne, understreger Scheer, alene af den grund at markedskræfterne ikke fungerer på energiområdet. For Scheer drejer spørgsmålet om overgangen til en solar verdensøkonomi sig ikke mindst om at undgå de truende fremtidsscenarier: panikken før lukketid, når olien slipper op, og stormagterne sætter fort i kampen om den sidste olie. Hans bog Energiautonomi er en øjenåbner, en bog der kan danne grundlag for en tiltrængt politisk fornyelse.

Order

I would like to order "Energiautonomi"...

Also available in...

Energieautonomie

- German: Energieautonomie. Eine neue Politik für Erneuerbare Energien. Verlag Antje Kunstmann. 320 pages. ISBN 3-88897-390-2. Order...

Energy Autonomy - English: Energy Autonomy. The Economic, Social and Technological Case for Renewable Energy. Earthscan/James & James 2006. 300 pages. ISBN 1-84407-355-6. Order...
L'Autonomie énergétique - French: L'Autonomie énergétique. Une nouvelle politique pour les énergies renouvelables. Actes Sud 2007. 300 pages. ISBN 978-2-7427-6697-0. Order...

Autonomia Energetica

- Italian: Autonomia Energetica. Ecologia, tecnologia e sociologia delle risorse rinnovabili. Edizione Ambiente 2006. 254 pages. ISBN 88-89014-38-5. Order...
Energy Autonomy - Korean: Energy Autonomy. God’s Win Publishing Co. 2006.


Content

 

FORORD

VEDVARENDE ENERGI: DEN BEDRAGERISKE KONSENSUS
Bestandige tiltag eller fare for tilbageslag
Mentale forhindringer
Det uudtomte samfundsmaessige potentiale

Del I

SOL ELLER ATOM
DET 21. ÄRHUNDREDES GRUNDKONFLIKT
Laenge overhorte signaler
De ulmende gloder efter de syv energibetingede verdenskriser
Krisen smitter fra omräde til omräde

ENERGI NOK TIL ALLE: DET OMFATTENDE
POTENTIALE I VEDVARENDE ENERGI
Mulighederne for en fuldstaendig omlaegning af energiproduktionen
Muligheden for hurtig indforing
Storkraftvaerkerne kan undvaeres
Effektivitetsfordelen ved vedvarende energi
Uafhanngigheden af indarbejdede energistrukturer
De nationalokonomiske fortrin

VI VENTER PÄ GODOT:
DEN FOSSILE OG ATOMARE AUTISME
Naturgas som broen til vedvarende energi
Emissionsfrie kulkraftvaerker?
Brintokonomi?
En renasssance for atomkraften?
Atomfusion som det sidste halmsträ

DEN SIDSTE OPBLOMSTRING I DET ETABLEREDE ENERGISYSTEM?

Del II

HANDLINGSBLOKERING
DEN ENDIMENSIONALE TAENKNINGS UBRUDTE MAGT

DEN EKSISTERENDE ENERGIINDUSTRIS KULTURELLE HEGEMONI
Fordelen ved at spüle pä "hjemmebane"
Hvordan det indarbejdede ordforräd omkring energi styrer tankerne
Mindrevaerdskomplekser via "energetisk korrekthed"

ENERGIPOLITIKKENS FALSKE IDENTITET
Atomare og fossile energiformer er de mest subventionerede i verdensokonomiens historie
Energikonsensus af vane og svaghed
Energisikkerheden perverteres gennem militaer ressourcesikring
Undvigelsesmanovrer i forhold tu det politiske ansvar

DEN TILSYNELADENDE LIBERALISERING AF ENERGIMARKEDERNE
Den dogmatiske sidestilling af liberalisering og privatisering
Planokonomi forklaedt som markedsokonomi
Den forlojede debat om energipriserne
Ingen ligestilling pä markedet uden lige muligheder
Illusionen om globale forhandlingslosninger
Den uovervindelige modsaetning mellem konsensus og hurtig handling
Den forpassede chance i "Renewables 2004"
Irena-kontroverserne som den internationale politiks lakmusprove for vedvarende energi
Kyoto-syndromet og elendigheden i den moderne energi og miljookonomi
Med minimum som maksimum
Mere bureaukrati end marked, mere emissionshandel end reduktion af emissioner
Emissionskvoter legitimerer udledninger
Den uhellige, okonomistiske alliance
Kyoto-protokollen misbruges som instrument vendt mod vedvarende energi
Sand eller olie i gearkassen? Miljobevaegelsens tabte uskyld
Miljobeskyttelse uden problem- og farehierarki
Partikulariseringen af den universelle miljötanke
Svaekkelse gennem integration: miljo-NGO'erne
Aktivering eller nihilisme?
Energetisk verdenskrise og va-rdipolarisering
Miljokatastrofer og 'no future' mentaliteten
Politiske neuroser og vaerdispaltning

Del III

ENERGIAUTONOMI: ARKIMEDESPUNKTET FOR DEN VEDVARENDE ENERGIS GENNEMBRUD

DEN AKTIVE EVOLUTIONERING
AUTONOMII STEDET FOR INTEGRATION
Uafhaengig anvendelighed i stedet for afhaengighed
Politisk decentralisering i stedet for globalisering
Frie investeringer i stedet for investeringskontrol
Mangfoldighed i stedet for markedsharmonisering
Okologisk ansvar i stedet for ligegyldighed
Aktivering af samfundet
Fra sympati til mobilisering
Den vaerdibestemte legitimationskraft i vedvarende energi
Spaltning og omla;gning af okonomien

VEDVARENDE ENERGI I POLITIK
Politisk selvharvdelse i stedet for transnational energistat
Energiomlaegningens dogmer
Handlingsautonomi

NOTER

Energieautonomi - ny bog af Hermann Scheer oversat til dansk

 

Autonomia EnergeticaPublished in November 2006, Edizione Ambiente 2006, 254 pages, ISBN 88-89014-38-5

Ecologia, tecnologia e sociologia delle risorse rinnovabili

Che cosa ostacola ancora oggi il decollo di un sistema energetico basato sulle risorse rinnovabili? Se l’interesse da parte del pubblico verso le tecnologie energetiche pulite appare elevatissimo, quando ci si sposta sul piano dei decisori si trovano resistenze enormi e spesso il dibattito sembra non solo in stallo, ma addirittura in regresso. A intervalli regolari si riprende a parlare di nucleare, mentre il peso delle fonti fossili cresce e l’impegno nello sviluppo delle risorse rinnovabili rimane perlopiù alle dichiarazioni di principio. Potenza delle lobby, certamente, ma anche una diffusa inadeguatezza della politica nell’attuare concretamente scelte ispirate alla logica dell’interesse collettivo.

Oggi ci troviamo su un crinale: l’avvio della svolta verso un sistema energetico basato sulle risorse rinnovabili sembra sempre più vicino, ma lo è quanto il rischio di una ulteriore e costosissima stagnazione.

Scheer analizza nel dettaglio le argomentazioni e le ragioni profonde di questa situazione, e individua nell’autonomia energetica il concetto chiave per porre in evidenza al meglio i vantaggi offerti dalle risorse rinnovabili e “ripulire” il dibattito dai pregiudizi e dalle falsificazioni che condizionano oggi sia l’opinione pubblica sia la politica (e a volte perfino gli ambientalisti più convinti). L’autonomia energetica non è solo il risultato della conversione alle rinnovabili, ma è anche la strategia migliore per attuarla.

Una molteplicità di attori al posto di un sistema gestito da pochi potentissimi soggetti, un sistema basato sulla produzione locale e a piccola scala al posto delle faraoniche infrastrutture che oggi si vuole far apparire insostituibili.

La realtà che emerge rompe il circuito di disinformazione che fa apparire le rinnovabili come le energie di un futuro che si allontana costantemente e permette invece di ricollocare nella giusta prospettiva lo sviluppo di un sistema energetico alternativo a quello fossile/nucleare.

La vera risposta alla ricorrente domanda “tra quanto?” apparirà con chiarezza essere: “tra non molto”. Basta decidere di agire.

Hermann Scheer è membro del Bundestag (il Parlamento Federale tedesco), presidente di Eurosolar, Associazione Europea per le Energie Rinnovabili e direttore generale del World Council for Renewable Energies. Il suo lavoro ha ottenuto riconoscimenti di prestigio, come il Nobel Alternativo nel 1999, il World Solar Prize nel 1988 e il World Prize for BioEnergy nel 2000. I suoi libri A Solar Manifesto (1993) e The Solar World Economy (1999) (pubblicato in italiano con il titolo Il solare e l’economia globale) sono tra i più letti al mondo sulle energie rinnovabili.

Extract

L'autonomia delle energie rinnovabili

Order

I would like to order "Autonomia energetica"...

Also available in...

Energieautonomie

- German: Energieautonomie. Eine neue Politik für Erneuerbare Energien. Verlag Antje Kunstmann. 320 pages. ISBN 3-88897-390-2. Order...

Energy Autonomy - English: Energy Autonomy. The Economic, Social and Technological Case for Renewable Energy. Earthscan/James & James 2006. 300 pages. ISBN 1-84407-355-6. Order...
L'Autonomie énergétique - French: L'Autonomie énergétique. Une nouvelle politique pour les énergies renouvelables. Actes Sud 2007. 300 pages. ISBN 978-2-7427-6697-0. Order...

Energiautonomi

- Danish: Energiautonomi. En ny politik for vedvarende energi. Forlaget Hovedland 2006. 252 pages. ISBN 87-7739-864-5. Order...

Energy Autonomy - Korean: Energy Autonomy. God’s Win Publishing Co. 2006.


Contents

Prefazione Gianni Silvestrini

Introduzione
Energie rinnovabili: il consenso ingannevole
Decollo irresistibile o rischio di regresso?
Ostacoli mentali
Il potenziale sociale non sfruttato

PARTE I
Sole o atomo
Il conflitto del 21° secolo

1. Focolai sotto la cenere: sette crisi mondiali su base energetica
2. Energia per tutti: il potenziale incommensurabile delle energie rinnovabili
La possibilità di una conversione energetica totale
Si possono introdurre le rinnovabili in tempi brevi?
Possiamo rinunciare alle grandi centrali?
Il guadagno di efficienza delle energie rinnovabili
L’indipendenza dalle strutture energetiche collaudate
I vantaggi macroeconomici
3. Aspettando Godot: l’autismo fossile e nucleare
Il gas naturale come ponte verso le energie rinnovabili?
Centrali a carbone a emissione zero?
Economia dell’idrogeno?
Il “Rinascimento” dell’energia nucleare?
La fusione nucleare come ultima ratio
4. Il sistema energetico all’attacco

PARTE II
L’incapacità di agire: l’indomito potere del pensiero a una dimensione

5. L’egemonia culturale dell’industria energetica classica
Il vantaggio di giocare in casa
L’addomesticamento intellettuale della semantica energetica
Complessi di inferiorità dovuti alla “Energetical Correctness”
6. L’identità perduta della politica energetica
Le energie nucleari e fossili: le più sovvenzionate nella storia dell’economia mondiale
Il consenso energetico per abitudine e fragilità
Militarizzare la certezza energetica
Altri modi per sottrarsi alla responsabilità politica
7. La presunta liberalizzazione dei mercati energetici
L’equiparazione dogmatica fra liberalizzazione e privatizzazione
Una finta economia di mercato
Menzogne sui prezzi dell’energia
Nessuna uguaglianza sul mercato senza pari opportunità
8. L’illusione delle soluzioni globali
L’inconciliabilità fra consenso e rapidità d’azione
L’opportunità perduta della “Renewables 2004”
La controversia IRENA sulle energie rinnovabili
9. La sindrome di Kyoto e la miseria dell’economia energetica e ambientale di oggi
Il minimo diventa massimo 150 Più burocrazia che mercato, più commercio che riduzione delle emissioni
L’alleanza economistica infelice
L’abuso del Protocollo di Kyoto come strumento contro le energie rinnovabili
10. Sabbia od olio nell’ingranaggio?
L’innocenza perduta del movimento ambientalista
Protezione dell’ambiente senza gerarchie
Il pensiero ambientale olistico
Debolezza da integrazione: le ONG ambientaliste
11. Attivazione o nichilismo?
Crisi energetica mondiale e polarizzazione dei valori
Catastrofi ambientali e mentalità “no-future”
Nevrosi politiche e divisione dei valori

PARTE III
Autonomia energetica:
la leva di Archimede per le energie rinnovabili

12. L’evoluzione attiva
13. Autonomia anziché integrazione
Disponibilità indipendente anziché dipendenza
Decentralizzazione politica anziché globalizzazione
Investimenti liberi anziché controllo degli investimenti
Diversità anziché armonia del mercato
Responsabilità ecologica anziché indifferenza
14. Mettere in moto la società
Dalla simpatia all’impegno
La forza di legittimazione e il valore delle energie rinnovabili
Scissione e rifondazione dell’economia
15. L’energia rinnovabile della politica
Autoaffermazione politica contro lo Stato energetico transnazionale
Le massime del cambiamento energetico
Autonomia d’azione

Note

Intervista sullo sviluppo della fonte solare fotovoltaica

Le fonti rinnovabili contro le lobby nucleari

 

L'Autonomie énergétiquePublished in March 2007, Actes Sud, 300 pages, ISBN 978-2-7427-6697-0

Une nouvelle politique pour les énergies renouvelables

La question de l'énergie est centrale pour remédier au réchauffement climatique et empêcher les guerres causées par notre dépendance aux ressources étrangères. Mais comment agir en faveur d'une véritable autosuffisance énergétique ?

Hermann Scheer, député allemand et prix Nobel alternatif de 1999, expose ici de nombreuses idées et révèle les véritables enjeux de cette question. Si l'on veut que le changement vers une autonomie énergétique s'opère d'une façon maîtrisée (sans nouvelles guerres, sans vagues de chômage dans certains secteurs) nous ne devons pas perdre de temps, car le jour où les énergies fossiles viendront à manquer et où le nucléaire ne pourra plus cacher sa face dangereuse et coûteuse, des conflits énergétiques violents risquent d'éclater. Ainsi une politique en faveur de l'autosuffisance énergétique n'est-elle pas aussi une action en faveur de la paix ?

Un essai fondamental, qui enrichit les débats énergétiques actuels, écrit par un homme politique qui défend, à travers le monde, toutes les énergies renouvelables.

Order

I would like to order "L'Autonomie énergétique"...

Also available in...

Energieautonomie

- German: Energieautonomie. Eine neue Politik für Erneuerbare Energien. Verlag Antje Kunstmann. 320 pages. ISBN 3-88897-390-2. Order...

Energy Autonomy - English: Energy Autonomy. The Economic, Social and Technological Case for Renewable Energy. Earthscan/James & James 2006. 300 pages. ISBN 1-84407-355-6. Order...
Energiautonomi - Danish: Energiautonomi. En ny politik for vedvarende energi. Forlaget Hovedland 2006. 252 pages. ISBN 87-7739-864-5. Order...

Autonomia Energetica

- Italian: Autonomia Energetica. Ecologia, tecnologia e sociologia delle risorse rinnovabili. Edizione Ambiente 2006. 254 pages. ISBN 88-89014-38-5. Order...
Energy Autonomy - Korean: Energy Autonomy. God’s Win Publishing Co. 2006.


Contents

INTRODUCTION - ENERGIES RENOUVELABLES : LE CONSENSUS TROMPEUR

De l'irresistible ascension au risque de renversement de tendance
Obstacles mentaux
Un potentiel social inutilisé

I. SOLEIL OU ATOME: LE CONFLlT FONDAMENTAL DU XXIe SIECLE

Des signaux longtemps ignorés

Les feux couvants des sept crises mondiales de lénergie
La crise du c1imat mondial
La crise de la penurie et de la dependance
La crise de la pauvrete des pays en developpement
La crise de l'atome
La crise de l'eau
La crise agricole
La crise de la sante
Quand les crises s'alimentent les unes les autres
Assez d'energie pour tous : le potentiel global des energies renouvelables

La possibilite d'un changement complet du mode d'énergie
L'exemple de l'électricité
L'exemple du chauffage
L'exemple du carburant
Des techniques que l'on peut mettre en place rapidement
Il est possible de renoncer aux grandes centrales
Les énergies renouvelables ont un meilleur rendement
L'indépendance des structures énergétiques rodées
Le stockage de l'énergie solaire et éolienne
Les biocarburants et les nouvelles techniques de propulsion
Les avantages pour les économies nationales
En attendant Godot : L'autisme fossile et nucléaire
Le gaz naturel, passerelle vers les énergies renouvelables ?
Des centrales à charbon sans émissions polluantes ?
L'économie de l'hydrogène ?
Une renaissance de l'énergie nucléaire ?
Vivre avec l'énergie nucléaire ?
La frontière poreuse entre l'utilisation pacifique et l'utilisation militaire de l'énergie nucléaire
Augmenter les risques plutôt que les réduire
La fusion nucléaire comme planche de salut
Le dernier sursaut du système établi de l'énergie ?
Ce qui bloque l'action : le pouvoir intact de la pensée unilaterale

II. L'AUTONOMIE ENERGETIQUE. BARYCENTRE DE LA MONTEE EN PUISSANCE DES ENERGIES RENOUVELABLES

L'évolution active
L'autonomie plutôt que l'intégration
Une distribution indépendante
La décentralisation politique plutôt que la globalisation
Les missions constructives des institutions internationales
Abolir les privilèges des énergies nucléaires et fossiles dans le système juridique international
Une nouvelle mission pour la Conference mondiale sur le climat
Un agenda énergétique approprié pour l'OMC
La fin des privilèges accordés à l'énergie nucléaire dans le droit international
Investissements : la liberté plutôt que les contrôles
La mobilisation de la production autonome d'électricité par une régulation politique des prix: l'exemple de la LER
La régulation des quantités, un obstacle aux énergies renouvelables
L'avenir de la loi sur les énergies renouvelables
Un avantage tarifaire pour les carburants renouvelables
La détaxation des biocarburants
La diversité plutôt que l'harmonisation du marché
L'harmonisation du marehe, un traquenard pour les énergies renouvelables
La régulation des quantités relègue les énergies renouvelables dans une niche du marché
La responsabilité économique plutôt que l'indifference

La mobilisation de la societé
De la sympathie a la mobilisation
Scission et refondation de l'economie

L'énergie renouvelable de la politique
Etat energetique transnational ou autonomie politique ?
Les maximes du changement d'énergie
L'autonomie d'action

Notes

Plaidoyer pour les énergies renouvelables

 

 

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.