Menu Content/Inhalt

Iniative for an International Renewable Energy Agency

 


Der energethische Imperativ, Verlag Antje Kunstmann, 2010.

Energieautonomie
Energieautonomie. Eine neue Politik für Erneuerbare Energien. Verlag Antje Kunstmann, 2005.
Energy Autonomy.
The Economic, Social and Technological Case for Renewable Energy. Earthscan/James & James, Dezember 2006.

EnergiautonomiPublished in September 2006, Forlaget Hovedland, 252 pages, ISBN 87-7739-864-5

En ny politik for vedvarende energi

Sol eller atom - det er det 21. ärhundredes overordnede konflikt. Overgangen til vedvarende energi er, fremhæver Hermann Scheer, et kapløb med tiden af flere årsager. Det haster både økonomisk, økologisk og socialt. At få verdensøkonomien gjort uafhængig af atomar og fossil energi sker ikke af sig selv eller ved et trylleslag - det, det handler om er at finde det arkimediske punkt Energieautonomi - og derfra sætte en verdensomfattende dynamik i gang: politisk, teknologisk og økonomisk.

Sådan indleder den tyske parlamentariker og forfatter Hermann Scheer bogen om energiautonomi. "Allerede nu er prognosen sikret," skriver Scheer: "En dag vil den vedvarende energi være den eneste, som menneskene kein opfylde deres behov for energi med." Når Tyskland i dag er den førende nation på området, skyldes det foruden de historiske og åndelige forudsætninger ikke mindst Hermann Scheers vedholdende påvisning af, at der skal politisk vilje til at gennemføre den störe forandring, det kræver at gå fra fossile brændsler til vedvarende energi.

Sammenhængen mellem teknik, energi og politik fylder meget i Scheers fremstilling - både historisk og aktuelt. Han viser, hvordan de gamle energiselskaber følger traditionen for at misinformere offentligheden - alene for at bevare deres monopoler. På den ene side agiterer de for det frie marked og blæser til kamp mod subventioner og erhvervsstøtte. På den anden side modtager de gigantiske tilskud, hvormed de befæster deres monopolstillinger.

Omstillingen og overgangen til en solar verdensekønomi kan ikke sikres gennem markedskræfterne, understreger Scheer, alene af den grund at markedskræfterne ikke fungerer på energiområdet. For Scheer drejer spørgsmålet om overgangen til en solar verdensøkonomi sig ikke mindst om at undgå de truende fremtidsscenarier: panikken før lukketid, når olien slipper op, og stormagterne sætter fort i kampen om den sidste olie. Hans bog Energiautonomi er en øjenåbner, en bog der kan danne grundlag for en tiltrængt politisk fornyelse.

Order

I would like to order "Energiautonomi"...

Also available in...

Energieautonomie

- German: Energieautonomie. Eine neue Politik für Erneuerbare Energien. Verlag Antje Kunstmann. 320 pages. ISBN 3-88897-390-2. Order...

Energy Autonomy
- English: Energy Autonomy. The Economic, Social and Technological Case for Renewable Energy. Earthscan/James & James 2006. 300 pages. ISBN 1-84407-355-6. Order...
L'Autonomie énergétique
- French: L'Autonomie énergétique. Une nouvelle politique pour les énergies renouvelables. Actes Sud 2007. 300 pages. ISBN 978-2-7427-6697-0. Order...

Autonomia Energetica

- Italian: Autonomia Energetica. Ecologia, tecnologia e sociologia delle risorse rinnovabili. Edizione Ambiente 2006. 254 pages. ISBN 88-89014-38-5. Order...
Energy Autonomy
- Korean: Energy Autonomy. God’s Win Publishing Co. 2006.


Content

FORORD

VEDVARENDE ENERGI: DEN BEDRAGERISKE KONSENSUS
Bestandige tiltag eller fare for tilbageslag
Mentale forhindringer
Det uudtomte samfundsmaessige potentiale

Del I

SOL ELLER ATOM
DET 21. ÄRHUNDREDES GRUNDKONFLIKT
Laenge overhorte signaler
De ulmende gloder efter de syv energibetingede verdenskriser
Krisen smitter fra omräde til omräde

ENERGI NOK TIL ALLE: DET OMFATTENDE
POTENTIALE I VEDVARENDE ENERGI
Mulighederne for en fuldstaendig omlaegning af energiproduktionen
Muligheden for hurtig indforing
Storkraftvaerkerne kan undvaeres
Effektivitetsfordelen ved vedvarende energi
Uafhanngigheden af indarbejdede energistrukturer
De nationalokonomiske fortrin

VI VENTER PÄ GODOT:
DEN FOSSILE OG ATOMARE AUTISME
Naturgas som broen til vedvarende energi
Emissionsfrie kulkraftvaerker?
Brintokonomi?
En renasssance for atomkraften?
Atomfusion som det sidste halmsträ

DEN SIDSTE OPBLOMSTRING I DET ETABLEREDE ENERGISYSTEM?

Del II

HANDLINGSBLOKERING
DEN ENDIMENSIONALE TAENKNINGS UBRUDTE MAGT

DEN EKSISTERENDE ENERGIINDUSTRIS KULTURELLE HEGEMONI
Fordelen ved at spüle pä "hjemmebane"
Hvordan det indarbejdede ordforräd omkring energi styrer tankerne
Mindrevaerdskomplekser via "energetisk korrekthed"

ENERGIPOLITIKKENS FALSKE IDENTITET
Atomare og fossile energiformer er de mest subventionerede i verdensokonomiens historie
Energikonsensus af vane og svaghed
Energisikkerheden perverteres gennem militaer ressourcesikring
Undvigelsesmanovrer i forhold tu det politiske ansvar

DEN TILSYNELADENDE LIBERALISERING AF ENERGIMARKEDERNE
Den dogmatiske sidestilling af liberalisering og privatisering
Planokonomi forklaedt som markedsokonomi
Den forlojede debat om energipriserne
Ingen ligestilling pä markedet uden lige muligheder
Illusionen om globale forhandlingslosninger
Den uovervindelige modsaetning mellem konsensus og hurtig handling
Den forpassede chance i "Renewables 2004"
Irena-kontroverserne som den internationale politiks lakmusprove for vedvarende energi
Kyoto-syndromet og elendigheden i den moderne energi og miljookonomi
Med minimum som maksimum
Mere bureaukrati end marked, mere emissionshandel end reduktion af emissioner
Emissionskvoter legitimerer udledninger
Den uhellige, okonomistiske alliance
Kyoto-protokollen misbruges som instrument vendt mod vedvarende energi
Sand eller olie i gearkassen? Miljobevaegelsens tabte uskyld
Miljobeskyttelse uden problem- og farehierarki
Partikulariseringen af den universelle miljötanke
Svaekkelse gennem integration: miljo-NGO'erne
Aktivering eller nihilisme?
Energetisk verdenskrise og va-rdipolarisering
Miljokatastrofer og 'no future' mentaliteten
Politiske neuroser og vaerdispaltning

Del III

ENERGIAUTONOMI: ARKIMEDESPUNKTET FOR DEN VEDVARENDE ENERGIS GENNEMBRUD

DEN AKTIVE EVOLUTIONERING
AUTONOMII STEDET FOR INTEGRATION
Uafhaengig anvendelighed i stedet for afhaengighed
Politisk decentralisering i stedet for globalisering
Frie investeringer i stedet for investeringskontrol
Mangfoldighed i stedet for markedsharmonisering
Okologisk ansvar i stedet for ligegyldighed
Aktivering af samfundet
Fra sympati til mobilisering
Den vaerdibestemte legitimationskraft i vedvarende energi
Spaltning og omla;gning af okonomien

VEDVARENDE ENERGI I POLITIK
Politisk selvharvdelse i stedet for transnational energistat
Energiomlaegningens dogmer
Handlingsautonomi

NOTER

Energieautonomi - ny bog af Hermann Scheer oversat til dansk


Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.